Använda Legamaster i vården

Möten med patienter, kollegor, vidareutbildning och vårdplanering; förutom att tillhandahålla vård är sjukhus och andra vårdinstanser en miljö där många möten hålls. Personalplanering är en annan viktig punkt på agendan. Legamaster hjälper sjukhus och andra vårdinrättningar att hantera vårdinsatserna effektivt genom att erbjuda ett brett sortiment av (interaktiva) presentations- och arbetsgruppsverktyg. Här inkluderas whiteboardtavlor, blädderblock och planeringstavlor liksom även informationstavlor och e-Screens för att kunna presentera information för patienter och besökare på ett bra sätt.

e-Screens: från patientbesök till utbildningsverktyg

Från patientbesök till vidareutbildning kan e-Screen från Legamaster erbjuda ett utmärkt mångfunktionellt verktyg för sjukhus och vårdinrättningar. Skulle du vilja kunna visa röntgenbilder i digitalformat eller se anatomiska 3D-modeller på en pekskärm? Med dessa interaktiva presentationsverktyg kan Legamaster hjälpa till att säkerställa att arbetet utförs på ett effektivt sätt inom vårdsektorn.


Noggrann och realistisk planering

I många fall har god planering direkt inverkan på kvaliteten i den vård som erbjuds. Legamaster erbjuder ett brett sortiment av planeringstavlor som sträcker sig från aktivitetsplanerare till veckovisa och månadsvisa planeringstavlor. Du kan anpassa din planeringstavla så att den överensstämmer med metodiken i ditt arbetslag.

Vill du veta mer om våra lösningar för vårdsektorn?

Utforska vårt breda sortiment under ”Produkter” och hitta de lösningar du har letat efter. Har du några frågor eller behöver ett specifikt svar? Kontakta oss gärna, vi hjälper dig att välja de produkter som passar dig!