Vanliga frågor som avser Legamaster generellt

Nej, det gör vi inte. Vi levererar enbart till vårt omfattande nätverk av specialiserade återförsäljare.

Våra produkter säljs i nästan 40 länder i Europa och världen. Övervägande delen av vår omsättning hänför sig till export.

Absolut. Vår expertis inom skräddarsydda produktionslösningar innebär att vi kan svara upp mot era individuella krav. Tack vare vår specifika kunskap om våra produkter, vår flexibla inställning och specialiserade produktionsanläggningar kan vi tillverka i princip alla varianter av våra produkter. Om du inte hittar det du söker i vårt sortiment så kontakta oss!

Vi på Legamaster betraktar våra kunder som våra partners och som finns i fokus i allt vi gör.

Ergonomi, hållbarhet, innovation, kvalitet och en attraktiv funktionell design är hörnstenar i vår grundsyn. Vi erbjuder dock våra kunder mer än bara högkvalitativa produkter; enligt våra idéer så förtjänar en bra produkt även bra service. Och det kan vi leverera.

Om du inte hittat svar på din fråga kontakta oss gärna genom ett mail till info@legamaster.com. Vi svarar på din fråga så snart vi kan.

Frågor om våra whiteboardtavlor, blädderblock och andra icke elektroniska produkter

 

Innan du första gången använder din nya whiteboardtavla är det bäst att du rengör den.
Spreja med Legamaster rengöringsspray på tavlan och torka försiktigt med en taveltorkare, mjuk svamp eller trasa. Se till att ytan är helt torr innan du börjar skriva på den!
Använd endast Legamaster whiteboardpennor. Färgen från dessa pennor kan lätt tas bort från alla våra whiteboardtavlor och de luktar inte heller.

Så länge du använder din whiteboardtavla regelbundet är det bästa att rengöra den grundligt en gång i veckan med hjälp av rengöringsprodukter. På så sätt får du bort eventuella rester av färgpennorna och du får garanterat bort färgrester på rätt sätt. När du köper ett startset tillsammans med din tavla har du allt du behöver för bästa tänkbara användning av din whiteboardtavla.

 

 

 

När de används med Legamaster whiteboardpennor och rengöringsprodukter i enlighet med instruktionerna ovan gäller följande:

  • Ytan med emaljerat stål omfattas av 25 års garanti.
  • Den lackerade stålskrivytan omfattas av 5 års garanti.
  • Andra komponenter och produkter omfattas av en standardgaranti om 2 år.

 

Emaljerat stål:

Kvalitet i denna skrivyta: för långvarig och intensiv användning
Skrivytan i denna whiteboardtavla är av högsta kvalitet emaljerat stål och omfattas av 25 års garanti. Det emaljerade stål som Legamaster använder för sina whiteboardtavlor är härdat vid en temperatur av 800ºC för att skapa en högkvalitativ, extremt hård skrivyta.

Eftersom skrivytan är motståndskraftig mot repor kan du även om du använt felaktiga pennor (som permanenta markers) ändå få bort färgen utan att orsaka någon skada på tavlan, även efter lång tid. Dessutom är Legamasters emaljerade stål miljövänligt e3 stål med ursprungscertifikat.

Lackerat stål:

Kvalitet i denna skrivyta: för långvarig användning

Den lackerade ståltavlan har ett speciellt ytskikt, lämpligt för att skrivas på med dry-wipe alkoholbaserade whiteboardpennor. Skrivytan är magnetisk så att information och papper kan fästas med hjälp av magneter.

Melamin:

Kvalitet i denna skrivyta: för kontinuerlig användning

Den icke-magnetiska melaminhartsytan är motståndskraftig mot repor och tryck i tämligen hög grad och du kan skriva på den med alkoholbaserade whiteboardpennor.

Legamaster erbjuder ett brett urval av planeringstavlor, var och en av dessa för ett specifikt ändamål. För att hitta den planeringstavla som passar bäst kan du svara på följande tre frågor varefter du väljer den perfekta planeringstavlan ur vårt sortiment baserat på dina svar:

Hur långa tidsperioder behöver jag planera för?
Hur många människor/saker/händelser behöver jag inkludera?
Hur mycket väggplats har jag?

Förutom planeringstavlor för varje individuellt ändamål har vi även ett brett sortiment tillbehör såsom pennor, magneter, magnetband, och magnetsymboler som du kan använda med din planeringstavla.

Frågor om utbudet av interaktiva e-Screen

1.    Kontrollera att elsladden är rätt ansluten i båda ändar samt att det finns ström i uttaget.
2.    Kontrollera att strömbrytaren står i läge ”—“(gäller endast Professional e-Screens).
3.    Kontrollera så att din e-Screen inte står i viloläge (stand-by) genom att trycka på på/avknappen på fjärrkontrollen eller tangentbordet på e-Screen.
4.    Kontrollera att rätt ingång (input) har valts.
5.    Kontrollera att alla ingångar fungerar korrekt, exempelvis:
-    att ingången är påslagen och inte i viloläge.
-    att alla videokablar är korrekt anslutna i båda ändar och inte är skadade (exempelvis inga kabelbrott eller skadade stift inuti kontakten).
6.    I händelse av långa videokablar (>5 m): kontrollera signalöverföringen med de ursprungliga kablarna.
7.    I händelse av installationer med extern utrustning såsom högtalare, matrisswitchers, signalförstärkare, etc.: kontrollera skärmens funktionalitet med källan direkt ansluten till din e-Screen, använd de ursprungliga kablarna.

Dålig bildkvalitet i ingångssignalen
-    Kontrollera att källan för indata fungerar korrekt, exempelvis:
-    Att alla videokablar är korrekt anslutna i båda ändar och utan skador (exempelvis inga kabelbrott eller skadade stift inuti kontakten)
-    Kontrollera att upplösningen av indatasignalen är angiven till den ursprungliga för e-Screen (1920x1080@60Hz, 3840x2160@30Hz för e-Screen 84” UHD).

Bilden är felaktigt positionerad
1.    När du använder VGA-signaler: gör en autojustering av ingångssignalen.
2.    Koppla ur och återanslut signalkabeln
3.    Starta om hela systemet, men slå först på skärmen och därefter källan.
4.    Gör en fabriksomstart från menyn i e-Screen

Bilden är för ljus eller för mörk
1.    Justera ljusstyrka och kontrast i e-Screen
2.    Kontrollera att ingen direkt ljuskälla lyser på ljusstyrkesensorn på baksidan av e-Screen (gäller endast Professional e-Screens)

Bildens färger är dåliga
1.    Kontrollera bildinställningar i e-Screen
2.    Gör en fabriksomstart från menyn i e-Screen

Fjärrkontrollen fungerar inte
1.    Kontrollera att batterierna är fräscha och korrekt installerade.
2.    Kontrollera att fjärrkontrollen pekar mot IR-sensorn på skärmen. På Professional e-Screens, sitter IR-sensorn på baksidan av skärmen. Använd IR-förlängaren för att placera IR-mottagaren på önskad plats.

Ingen reaktion
1.    Kontrollera att USB-kabeln är korrekt ansluten i båda ändar och oskadad
2.    Koppla ur och återanslut USB-kabeln efter 5 sekunder, låt datorn själv upptäcka hårdvaran. Detta kan ta några sekunder
3.    Starta om datorn
4.    Om tillämpligt för det operativsystem som används: installera de drivrutiner som behövs

Pekskärmskalibrering avstängd
1.    Genomför kalibrering enligt e-Screens snabbinstallationsguide.

Pekskärmsfunktionen är dålig
1.    Kontrollera att det inte finns några oönskade föremål i vägen för pekfunktionen (exempelvis klädesplagg)
2.    Kontrollera att det inte finns några ljuskällor (som halogenlampor) som lyser direkt på e-Screens yta.
3.    Placera ditt finger eller styluspennan i 90 graders vinkel på pekskärmens yta
4.    Håll inte i styluspennan alltför nära spetsen
5.    Kontrollera att insidan av luckan (där pekskärmssensorerna är placerade är ren (gjord) och fri från saker som blockerar sensorernas avkänning.

Tryckavkänningen är långsam
1.    Stäng alla aktiva fönster på datorn
2.    Starta om datorn

FAQ about the e-Board Touch assortment

All problems concerning No Picture, Picture Quality or Image Position are related to the beamer. Therefore please consult the user manual of the beamer.

Touch function is not working
1.    Check if the supplied Power-Supply is connected to mains and to the connection on the
       backside of the board.
2.    Check if the USB cable is connected to the computer and board and that it is not damaged.
3.    Disconnect the USB cable and wait for 10 seconds, then re-connect it. Allow the computer a few
       seconds to activate the connection and find the hardware.
4.    Reboot the computer.
5.    When applicable, install the correct drivers for your operating system.

Calibration
1.    Check if you have the program T3kCfg installed on your computer.

2.    If necessary you can download the software here: www.legamaster.com/downloads/software


3.    Perform the calibration procedure as described in the calibration procedure in the Quick Setup Guide.
       Ensure there is no scaling used in the display settings of the computer.

Poor performance of touch function
1.    Calibration before first use is mandatory.
2.    Ensure that the area of the touch system is not interrupted by other objects, like the sleeve of a jacket.
3.    Ensure there are no light sources shining directly on the surface of the board.
4.    Place your Stylus or finger in an angle of 90 degrees on the touch surface.
5.    Do not hold the Stylus too close to the tip.
6.    Ensure that the inner sides of the edges (the place of the sensors) are clean and dust free and not
       blocked by an object (e.g. a magnet), so the line of sight for the sensors is not interrupted.
7.    Turn off any scaling in the Display Settings of the computer.

Recognition of touch is slow
1.    Close all programs on the computer.
2.    Reboot the computer.