CSR – Ansvarsfullt företagande

”att värna om miljön –

  för nästkommande värld.“

– strategi för edding AG –


Som en del av edding-koncernen delar förstår Legamaster den strategiska betydelse edding lägger vid ansvarsfullt företagande (CSR). Vi delar eddings vision ifråga om mänskliga rättigheter, barnarbete, diskriminering samt miljöarbete och hållbart företagande.

Legamasters CSR-principer definieras i vår uppförandekod (Code of Conduct). Frågan om ansvarsfullt företagande är inte begränsad till Legamasters verksamhet utan omfattar även våra leverantörer i olika sammanhang. Legamaster tar ansvar för företagets ställning i samhället genom att ställa krav på affärspartners och den egna organisationen när det gäller leverans av Legamasters produkter och tjänster.

Vi betraktar CSR som en kontinuerlig process som leder till förbättringar och anpassningar i en evigt föränderlig omvärld. Vårt mål är att vidareutveckla vårt ansvarfulla företagande som en systematisk och kontinuerlig process, för att säkerställa meningsfulla förändringar i CRSs nyckelområden: Människor, Planeten & Förtjänst. Legamaster har påbörjat resan mot ett ansvarsfullt företagande och kommer att fortsätta implementera initiativ som leder åtagandena mot ansvarsfullt företagande till sitt förverkligande.


Människor, Planeten, Förtjänst

Garantera hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

 • Hälsa och säkerhet på jobbet figurerar bland huvudpunkterna i Legamasters sociala policy.

Icke-diskrimineringspolicy

 • Vi agerar mot alla former av diskriminering.

Respektera mänskliga rättigheter

 • Legamaster respekterar mänskliga rättigheter och förväntar sig att affärspartners delar denna vision.

Samarbete med partners som delar Legamasters värdegrunder gentemot ett ansvarsfullt företagande

 • Vi siktar mot att göra affärer med partners och leverantörer som delar vår syn på ansvarsfullt företagande i nyckelfrågorna, vi avser att få dem att ansluta sig till våra processer mot ett ansvarsfullt företagande och få dem att förbinda sig att arbeta mot gemensamma värdegrunder och uthålligt företagande.

 

Genom att ta ansvar för vår verksamhet och miljön

 •   Sund ekonomi och effektivitet
 •   Balansera finansiella mål mot sociala & miljömässiga mål

Kontinuerlig tillämpning av kvalitetssäkringssystem

 •   Legamaster är certifierat enligt ISO 9001

 

Miljöstyrningssystem

 • Legamaster är certifierat enligt ISO 14001

Miljön: nyckelaspekt i produktutvecklingsprocessen

 • Emaljtavlorna är uppbyggda med miljöcertifierat keramiskt stål.
 • Tavelramarna är gjorda i till 100 % återvinningsbart aluminium. Alla plasttavlor är till 100 % återvinningsbara.
 • Blädderblockens papper är märkta med symbolen för Paper by Nature.
 • Magic-Chart är tillverkade i miljövänliga material och fullt återvinningsbara.
 • Whiteboardpennor och presentationspennor kan återanvändas, fyll bara på bläck!


Respekt för miljölagstiftning

 • WEEE, REACH, RoHs och DMF.

Videokonferenser: för miljöns bästa

 • Våra videokonferenser gör många resor mellan Legamasters och eddings huvudkontor onödiga. I praktiken leder detta till besparingar i form av bränsle (bilbränsle, flygbränsle), minskade koldioxidutsläpp, mindre stress bland personalen, tidsbesparingar och sänkta resekostnader.


Ansvarsfullt kopierande och utskrifter

 • Vi använder 100 % returpapper med symbolen för Blue Angel miljöpapper. En utskriftspolicy som strävar mot dubbelsidiga utskrifter tillsammans med användning av digital teknologi har gjort att vi minskat pappersförbrukningen. Digitala kopior skapas i stället för fysiska kopior i så stor utsträckning som möjligt. Vi har bytt ut omoderna individuella skrivare mot centraliserade multifunktionsmaskiner vilket har gjort att vi har minskat energiförbrukningen. Färgpatroner återvinns.

Katalog: tryckt på FSC-certifierat papper

 • Denna Legamasterkatalog har tryckts på FSC-certifierat papper. En digital version av katalogen finns tillgänglig på internet, en version som kan anses både användar- och miljövänlig.

 

Download our Code of Conduct here