Pomôcky Legamaster vo vzdelávaní

Pedagogická činnosť je svojím spôsobom umenie, ktorého úspech do značnej miery závisí od schopnosti motivovať žiakov a udržať si ich pozornosť pri hodinách. Spoločnosť Legamaster preto ponúka tradičné biele tabule, korkové tabule alebo flipcharty, ale aj širokú škálu interaktívnych pomôcok, ktoré pomáhajú pedagógom zaujať žiakov.

 

Odolné výrobky na každodenné používanie

Všetky naše výrobky, od bielych tabúľ cez flipcharty až po interaktívne dotykové tabule a obrazovky e-Board Touch a e-Screen, majú vysokú kvalitu. Pretože ich všetky vyvíjame interne, nastavili sme si mimoriadne vysoké štandardy kvality a odolnosti. Vďaka tomu vydržia naše výrobky každodenné použitie v akejkoľvek vzdelávacej inštitúcii, od základných škôl až po univerzity. 

Digitálne versus tradičné

Nahradí digitálna technológia tradičné školské pomôcky? V dlhodobom horizonte možno áno. Zistili sme, že to, čo si pedagógovia najviac cenia na interaktívnych pomôckach, je ich univerzálnosť a dynamický charakter. Pri niektorých formách vzdelávania je ale stále vhodné mať aj možnosť pracovať na bielej tabuli. Náš digitálny systém e-Board Touch je možné napríklad použiť aj ako tradičnú bielu tabuľu. Práve pružnosť našich výrobkov je najväčším prínosom pre školstvo. 

Chcete sa dozvedieť viac o našich výrobkoch pre školstvo?

Zoznámte sa s naším širokým sortimentom v záložke Výrobky a vyberte si riešenia, ktoré potrebujete. Chcete sa na niečo opýtať alebo potrebujete poradiť? Obráťte sa na nás! Radi vám pomôžeme s výberom najvhodnejších nástrojov a pomôcok.