Obohaťte svoj výklad pomôckami Legamaster

Tradičné čierne tabule v uplynulých niekoľkých rokoch nahradili v mnohých školách biele tabule či dokonca digitálne tabule. Spoločnosť Legamaster ponúka široký sortiment (interaktívnych) pomôcok pre každú triedu. 

Vaše hodiny budú nezabudnuteľné vďaka našim (interaktívnym) pomôckam

Možnosti digitálnych tabúľ sú podrobne opísané v sekciách venovaných interaktívnom tabuliam a obrazovkám e-Board a e-Screen. Ide o praktické interaktívne pomôcky, ktoré sa dajú prispôsobiť tak, aby vyhovovali potrebám akejkoľvek školskej triedy. K tabuliam a obrazovkám e-Board a e-Screen dodávame aj vhodný softvér. Zaujímate sa skôr o univerzálne biele tabule alebo o konkrétne vyučovacie pomôcky, ako sú napríklad predtlačené biele tabule s anatómiou človeka alebo mapou sveta či Európy? V oboch prípadoch ste na správnom mieste! 

Interaktívna výučba s využitím digitálnej tabule

Získať a udržať pozornosť žiakov je niekedy nadmieru ťažké. Do výučby ich môžete zapojiť viac tým, že sa pokúsite urobiť výklad dynamickejší. Kľúčom často býva použitie tých správnych výučbových pomôcok. Digitálne tabule si v uplynulých niekoľkých rokoch získali povesť veľmi účinného nástroja na výučbu v triedach. Spájajú v sebe výhody bielej tabule s pružnosťou počítača a umožňujú veľmi jednoducho vytlačiť a uložiť informácie a zdieľať ich s ostatnými. Stále rastúca ponuka digitálnych učebných materiálov zaručuje optimálne využitie vašich digitálnych tabúľ.Digitálna tabuľa je pre tradičné vyučovacie metódy vhodnejšia ako počítač, pretože vyučujúci môže súčasne sledovať žiakov a dohliadať na triedu. To je jej hlavná výhoda oproti počítačom, ktoré sa v triedach však tiež často používajú. Žiaci môžu pred digitálnou tabuľou stáť a pracovať na nej, pričom ich môžu pohodlne sledovať ostatní žiaci aj učiteľ. 

Chcete sa dozvedieť viac o možnostiach využitia výrobkov Legamaster pri výučbe?

Zoznámte sa s naším širokým sortimentom v záložke Výrobky a vyberte si pomôcky, ktoré potrebujete. Chcete sa na niečo opýtať alebo potrebujete poradiť? Obráťte sa na nás! Radi vám pomôžeme s výberom najvhodnejších nástrojov a pomôcok.