Efektívna práca metódou Scrum

Aj keď si metóda Scrum získava popularitu ako projektová metóda využívaná softvérovými tímami alebo internetovými a podobnými firmami, stále častejšie sa presadzuje aj v iných oblastiach, ako je odbyt, marketing alebo financie. Scrum ponúka riešenie pre obvyklé problémy s prekračovaním rozpočtu alebo predražovaním projektov. Scrum je stručne povedané metóda, v ktorej menšie projektové tímy realizujú tzv. šprinty zamerané na vývoj špičkového funkčného produktu. Pri metóde Scrum hrajú veľkú úlohu biele tabule, samolepiace lístočky (Magic Chart Notes), popisovače a prostriedky na mazanie tabule.

Každý projekt riadený metódou Scrum musí mať vlastnú bielu tabuľu

Na bielej tabuli je znázornený celý proces projektu riadeného metódou Scrum. Z dobre organizovanej tabule s procesmi Scrum je možné na prvý pohľad veľmi jednoducho vyčítať pracovnú náročnosť a postup projektu. V jednotlivých stĺpcoch je možné s využitím farebných samolepiacich lístkov prehľadne znázorniť už dokončenú prácu, rozpracovanú prácu a prácu, ktorú je stále nutné vykonať. Tabuľa metódy Scrum môže byť v každej organizácii samozrejme odlišná a svojím spôsobom jedinečná.  

Navrhnite si vlastnú tabuľu pre metódu Scrum

Veľa tímov pracujúcich metódou Scrum využíva ako tabuľu Scrum bežnú bielu tabuľu. Niektoré tímy si vyznačia pole pomocou čiernej lepiacej pásky, iné radšej používajú predtlačené tabule, na ktoré je možné písať popisovačmi. Spoločnosť Legamaster ponúka riešenie pre oba spôsoby a k tomu navyše samozrejme množstvo ďalších užitočných doplnkov. 

Chcete sa dozvedieť viac o využití výrobkov Legamaster v projektoch realizovaných metódou Scrum?

Zoznámte sa s naším širokým sortimentom v záložke Výrobky a vyberte si pomôcky, ktoré potrebujete. Chcete sa na niečo opýtať alebo potrebujete poradiť? Obráťte sa na nás! Radi vám pomôžeme s výberom najvhodnejších nástrojov a pomôcok pre metódu Scrum.