Všeobecné otázky o spoločnosti Legamaster

Nie, výrobky dodávame výhradne do našej rozsiahlej siete špecializovaných distribútorov. 

Naše výrobky vyvážame do takmer 40 krajín v Európe aj do ďalších oblastí sveta. Prevažná časť nášho obratu pochádza práve z vývozu. 

Áno, dodávame aj riešenia. Vďaka našim skúsenostiam s výrobou na zákazku sme schopní splniť vaše individuálne požiadavky. Naše znalosti výrobkov, pružný prístup a špecializované výrobné závody nám umožňujú vyrobiť takmer akúkoľvek požadovanú variáciu našich výrobkov. Nemôžete v našej ponuke nájsť presne to, čo potrebujete? Povedzte nám to! 

V Legamaster vnímame zákazníkov ako partnerov, ktorí sú stredobodom všetkého, čo robíme.

Ergonómia, odolnosť, inovácie, kvalita a atraktívny a funkčný dizajn sú kategórie, ktoré sú pevne zakotvené v našej vízii. Našim zákazníkom ale ponúkame viac než len vysoko kvalitné výrobky. Dobrý výrobok si podľa nás zaslúži aj dobrý servis – a ten vieme zabezpečiť. 

Ak ste tu nenašli odpoveď na svoju otázku, pošlite nám e-mail na adresu info@legamaster.com. Odpovieme vám, čo najskôr to bude možné

Otázky týkajúce sa našich bielych tabúľ, flipchartov a ďalších mechanických pomôcok

Pred prvým použitím bielej tabule je dobré ju očistiť.Aplikujte na tabuľu čistiaci sprej Legamaster a jemne ju utrite stierkou, mäkkou špongiou alebo handričkou. Kým začnete na tabuľu písať, musí byť úplne suchá!Používajte výhradne popisovače na tabule Legamaster. Atrament z týchto popisovačov je bez zápachu a z našich tabúľ sa dá dobre zotrieť.Pri bežnom používaní je vhodné bielu tabuľu raz týždenne dôkladne vyčistiť pomocou našich čistiacich pomôcok. Tým tabuľu zbavíte zvyškov atramentu a zaručíte, že ju bude možné dobre stierať. Ak si spoločne s bielou tabuľou zakúpite základnú súpravu doplnkov, budete mať poruke všetko, čo potrebujete na údržbu a používanie bielej tabule.
 

Ak s výrobkom používate popisovače a čistiace pomôcky Legamaster podľa vyššie uvedených pokynov:

• na smaltovanú oceľ tabule sa vzťahuje 25-ročná záruka, 

• na lakovanú oceľ tabule sa vzťahuje 5-ročná záruka,

• na ostatné súčasti a výrobky sa vzťahuje štandardná 2-ročná záruka.

 

Smaltovaná oceľ:vhodná pre dlhodobé intenzívne používanie

Povrch bielej tabule zo smaltovanej ocele je najkvalitnejší a vzťahuje sa naň 25-ročná záruka. Tabule zo smaltovanej ocele Legamaster sa vypaľujú pri 800 ºC. Výsledkom je vysokokvalitný a mimoriadne tvrdý povrch.Keďže je odolný proti poškriabaniu, je možné atrament aj v prípade, keď použijete nevhodný popisovač (napr. permanentný popisovač), odstrániť bez poškodenia tabule. Atrament sa dobre stiera aj po dlhšom časovom období. Tabule zo smaltovanej ocele Legamaster sú vyrobené z ocele e3 šetrnej k životnému prostrediu s kompletnou certifikáciou výrobného procesu.

Lakovaná oceľ:vhodná pre dlhodobé bežné používanie Tieto tabule z lakovanej ocele majú špeciálny náter vhodný pre popisovanie popisovačmi s atramentom na báze alkoholu, ktorý sa stiera za sucha. Povrch je magnetický, takže je možné využiť aj túto vlastnosť na pripevňovanie poznámok a ďalších informácií.

 

Melamínový povrch:vhodný na bežné používanie. Nemagnetický povrch z melamínovej živice je do určitej miery odolný proti poškriabaniu a tlaku. Je naň možné písať popisovačmi s atramentom na báze alkoholu, ktorý sa stiera za sucha.

Spoločnosť Legamaster ponúka širokú škálu plánovacích tabúľ pre najrôznejšie účely. Pri výbere najlepšieho riešenia pre vaše konkrétne potreby si položte nasledujúce 3 otázky a na základe odpovedí si z našej ponuky vyberte vhodnú plánovaciu tabuľu:Pre aké časové obdobie budem plánovať? Koľko ľudí/položiek/akcií chcem zobraziť? Aký veľký priestor na stene mám k dispozícii? 

Okrem plánovacích tabúľ pre každý účel ponúkame veľký počet doplnkov vhodných na použitie s plánovacími tabuľami, ako sú popisovače, magnety, magnetické prúžky, karty rôznych tvarov či symboly.

 

Otázky k interaktívnym obrazovkám e-Screen

1.    Skontrolujte, či sú oba konce prívodnej šnúry správne zapojené a či je v sieťovej elektrickej zásuvke prúd.
2.    Skontrolujte, či je hlavný vypínač nastavený na pozíciu „-“ (len pri interaktívnych obrazovkách Professional e-Screen).
3.    Stlačením tlačidla On/Off na diaľkovom ovládaní alebo na klávesnici na interaktívnej obrazovke e-Screen skontrolujte, či obrazovka nie je v pohotovostnom režime.
4.    Skontrolujte, či je vybratý správny vstup.
5.    Skontrolujte, či zdrojové zariadenie funguje správne, napríklad:–   či je zapnuté a nie je v režime spánku,

–   či sú všetky káble videa na oboch koncoch správne zapojené a či nie sú poškodené (napr. zlomené vodiče alebo ohnuté kolíky v konektore)

6.    Ak používate dlhé videokáble (viac ako 5 m), skontrolujte správny prenos signálu pri zapojení pôvodne dodaných káblov.7.    V prípade, že používate periférne zariadenia, ako sú rozdeľovacie zosilňovače, maticové spínače alebo zosilňovače signálu a pod., skontrolujte funkčnosť interaktívnej obrazovky e-Screen pri priamom zapojení pomocou pôvodne dodaných káblov.

Zlá obrazová kvalita zdrojového signálu
 

–   Skontrolujte, či zdrojové zariadenie funguje správne, napríklad:–   či sú všetky káble na oboch koncoch správne zapojené a či nie sú poškodené (napr. zlomené vodiče alebo ohnuté kolíky v konektore)

–   Skontrolujte, či je vstupný signál nastavený na natívne rozlíšenie interaktívnej obrazovky e-Screen 
(1920 x 1080 pri 60 Hz, 3840x2160 pri 30 Hz pre e-obrazovku 84" UHD).

Obraz je nesprávne umiestnený

1.    VGA signál: spustite automatické nastavenie vstupného signálu.
2.    Odpojte a znova pripojte dátový kábel.

3.    Reštartujte celý systém, pričom ako prvý zapnite monitor a až potom zdroj.
4.    Vykonajte reset na nastavenie z výroby z ponuky interaktívnej obrazovky e-Screen

Obraz je príliš svetlý alebo naopak príliš tmavý
 

1.    Nastavte jas a kontrast interaktívnej obrazovky e-Screen.

2.    Snímač jasu na zadnej strane interaktívnej obrazovky e-Screen musí byť chránený pred priamym zdrojom svetla (iba pri Professional e-Screen).

Farby sa nezobrazujú dobre
 

1.    Skontrolujte nastavenie obrazu interaktívnej obrazovky e-Screen.

2.    Vykonajte reset na nastavenie z výroby z ponuky interaktívnej obrazovky e-Screen

Nefunguje diaľkové ovládanie
 

1.    Skontrolujte, či sú použité nové batérie a či sú správne vložené.
2.    Skontrolujte, či diaľkový ovládač smeruje na infračervený snímač na obrazovke. Pri interaktívnych obrazovkách Professional e-Screen sa infračervený snímač nachádza na zadnej strane monitora. Na umiestnenie infračerveného prijímača do požadovanej polohy môžete použiť predlžovač signálu IR.

Obrazovka nereaguje na dotyk
 

1.    Skontrolujte, či je kábel USB na oboch koncoch zapojený správne a či nie je poškodený.

2.    Odpojte kábel USB, po 5 sekundách ho znova pripojte a počkajte, kým počítač deteguje hardvér. To môže trvať niekoľko sekúnd.

3.    Reštartujte počítač.4.    Ak to vyžaduje použitý operačný systém, nainštalujte potrebné ovládače.

Kalibrácia dotykovej funkcie je vypnutá
 

1.    Vykonajte kalibráciu podľa príručky so stručným návodom pre interaktívnu obrazovku e-Screen.

Dotyková funkcia nepracuje správne
 

1.    Skontrolujte, či sa v dosahu systému dotykovej funkcie nenachádzajú nejaké nežiaduce predmety (napr. rukávy saka).

2.    Skontrolujte, či na povrch interaktívnej obrazovky e-Screen nesvieti priamo nejaký svetelný zdroj (napr. halogénové žiarovky).
3.    Položte prst alebo stylus v pravom uhle k dotykovému povrchu.

4.    Stylus nedržte príliš blízko špičky.

5.    Skontrolujte, či je vnútro rámu (kde sú umiestnené dotykové senzory) čisté a bez predmetov, ktoré by zatienili snímače.

Dotyková funkcia pracuje pomaly
 

1.    Zatvorte všetky aktívne okná na počítači.

2.    Reštartujte počítač.

FAQ about the e-Board Touch assortment

All problems concerning No Picture, Picture Quality or Image Position are related to the beamer. Therefore please consult the user manual of the beamer.

Touch function is not working
1.    Check if the supplied Power-Supply is connected to mains and to the connection on the
       backside of the board.
2.    Check if the USB cable is connected to the computer and board and that it is not damaged.
3.    Disconnect the USB cable and wait for 10 seconds, then re-connect it. Allow the computer a few
       seconds to activate the connection and find the hardware.
4.    Reboot the computer.
5.    When applicable, install the correct drivers for your operating system.

Calibration
1.    Check if you have the program T3kCfg installed on your computer.

2.    If necessary you can download the software here: www.legamaster.com/downloads/software


3.    Perform the calibration procedure as described in the calibration procedure in the Quick Setup Guide.
       Ensure there is no scaling used in the display settings of the computer.

Poor performance of touch function
1.    Calibration before first use is mandatory.
2.    Ensure that the area of the touch system is not interrupted by other objects, like the sleeve of a jacket.
3.    Ensure there are no light sources shining directly on the surface of the board.
4.    Place your Stylus or finger in an angle of 90 degrees on the touch surface.
5.    Do not hold the Stylus too close to the tip.
6.    Ensure that the inner sides of the edges (the place of the sensors) are clean and dust free and not
       blocked by an object (e.g. a magnet), so the line of sight for the sensors is not interrupted.
7.    Turn off any scaling in the Display Settings of the computer.

Recognition of touch is slow
1.    Close all programs on the computer.
2.    Reboot the computer.