Spoločenská zodpovednosť firmy

 

„V záujme životného prostredia – 

  pre budúci svet.“

– stratégia skupiny edding AG – 


Ako člen skupiny edding spoločnosť Legamaster zdieľa strategický význam, ktorý skupina prikladá firemnej spoločenskej zodpovednosti. Hlási sa k vízii skupiny edding v oblasti ľudských práv, detskej práce, diskriminácie, životného prostredia a udržateľnosti. Princípy spoločenskej zodpovednosti spoločnosti Legamaster sú definované v jej kódexe správania. Koncepcia spoločenskej zodpovednosti sa nezameriava len na lokálne dopady podnikania spoločnosti Legamaster, ale zahŕňa aj širší dodávateľský reťazec. Legamaster prijíma svoju zodpovednosť v tejto oblasti a v súvislosti s dodávkami svojich výrobkov a služieb kladie na svojich obchodných partnerov a na svoju organizáciu konkrétne nároky. Spoločenskú zodpovednosť firiem vníma ako kontinuálny proces, ktorý sa prispôsobuje neustále sa meniacemu prostrediu. Jej cieľom je ďalší rozvoj firemnej spoločenskej zodpovednosti ako systematického a kontinuálneho procesu smerujúceho k zmysluplným zmenám v dôležitých oblastiach spoločenskej zodpovednosti zhrnutých v týchto témach: ľudia, planéta a hospodársky úspech. Spoločnosť Legamaster nastúpila svoju cestu k zodpovednému podnikaniu a je odhodlaná nadviazať iniciatívami, prostredníctvom ktorých bude uvádzať do praxe svoje záväzky v oblasti firemnej spoločenskej zodpovednosti. 

Ľudia, planéta, hospodársky úspech

Záruka zdravého a bezpečného pracoviska
 

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sú kľúčové aspekty sociálnej politiky spoločnosti Legamaster.

Žiadna diskriminácia|
 

 • Odmietame akúkoľvek formu diskriminácie.

Ľudské práva
 

 • Spoločnosť Legamaster rešpektuje ľudské práva a rovnaký postoj očakáva aj od obchodných partnerov. Spolupráca s partnermi, ktorí zastávajú rovnaké hodnoty v oblasti spoločenskej zodpovednosti
 • Chceme podnikať s partnermi a dodávateľmi, ktorí zdieľajú našu víziu spoločenskej zodpovednosti, chceme ich zaviazať k uplatňovaniu rovnakých postojov v tejto oblasti a chceme, aby sa prihlásili k spoločným hodnotám a zásadám udržateľného podnikania.

Starostlivosť o podnik a životné prostredie

 • Hospodárnosť a užitočnosť
 • Vyvažovanie ekonomických cieľov s cieľmi v sociálnej a ekologickej oblasti

Dôsledné uplatňovanie systému manažmentu kvality

 •  Legamaster je držiteľom osvedčenia ISO 9001

Systém environmentálneho manažmentu
 

 • Legamaster je držiteľom osvedčenia ISO 14001

Životné prostredie – kľúčový aspekt pri vývoji výrobkov
 

 • Tabule zo smaltovanej ocele sú vyrobené z vrstvenej ocele, ktorá má osvedčenie šetrnosti k životnému prostrediu.
 • Rámy tabúľ sú zo 100 % recyklovateľného hliníka. Všetky plastové časti tabúľ sú 100 % recyklovateľné.
 • Papierové bloky pre flipcharty majú osvedčenie Paper by Nature. 
 • Fólie Magic-Chart sú vyrobené z materiálu šetrného k životnému prostrediu a sú kompletne recyklovateľné.
 • Popisovače je možné používať opakovane – stačí ich naplniť novým atramentom!

Dodržiavanie predpisov v oblasti ochrany životného prostredia
 

 • OEEZ, REACH, RoHs a DMF.

Videokonferencie: pomoc životnému prostrediu
 

 • Vďaka nášmu videokonferenčnému systému nie je nutné toľko cestovať medzi riaditeľstvami spoločností Legamaster a edding. Vo výsledku tak šetríme náklady na pohonné hmoty, znižujeme emisie CO2, zbavujeme zamestnancov stresu a časových strát a obmedzujeme cestovné výdavky. 

Zodpovedné tlačenie a kopírovanie
 

 • Používame 100 % recyklovaný papier s ekologickou značkou Blue Angel. Vďaka dôslednému používaniu obojstrannej tlače a digitálnych technológií sme znížili spotrebu papiera. Ak je to možné, namiesto papierových kópií vytvárame kópie digitálne. Výmenou zastaraných samostatných tlačiarní za centrálne multifunkčné prístroje sme znížili spotrebu elektriny. Atramentové tonery dôsledne recyklujeme.

Tlačený katalóg na papieri s lesnou certifikáciou FSC
 

 • Tento katalóg Legamaster je vytlačený na papieri s lesnou certifikáciou FSC. Do digitálnej verzie katalógu je možné nahliadať online, čo je nielen príjemné pre používateľov, ale aj šetrné k životnému prostrediu.

Na stiahnutie Code of Conduct here