Treningene

LegaMasterClass-programmet omfatter tre valgfrie treninger: Montasjetrening, Teknisk trening og Kommersiell produkttrening. Hver trening varer én dag. Det er mulig å følge treningene uavhengig av hverandre. 

Teknikktrening

En LegaMasterClass om de riktige innstillingene, slik som finjustering av skjermer og tavler. Trening for montører og installatører som utfører tekniske arbeider på produkter fra Legamaster Electronics hos kunder. På programmet står også kunnskaper om USB og kabling, samt fallgruver og overraskelser ved tilkobling. Problemer i forbindelse med tilkobling virker ofte utydelige og uforutsigelige. Den som lærer seg den teknikken bak produktene kan enkelt forklare, avhjelpe og forebygge problemer. Løsningene demonstreres og forklares under treningen. For eksempel hvor lett et problem kan løses ved å bruke en annen kabel. I tillegg til feilfri virkning gir denne treningen omfattende informasjon om reparasjoner og service. 

Teknikktrening behandler blant annet: 

  • Forklaring av produktlinjer 
  • Teknisk oppbygging e-Board Touch 
  • USB, teori og praksis
  • Eksempler og løsninger fra praktisk bruk
  • Problemløsing e-Board Touch 
  • Tilkobling og justering av e-Screen
  • Spørsmål og diskusjon

Please fill in the form to register

Privacy & cookies