Myndigheter: jobbe med Legamaster

Når det gjelder administrasjon og beslutningstaking, spiller møter, presentasjoner og idémyldring en viktig rolle for lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Legamaster-produktene tilbyr den perfekte løsningen for alle myndighetsnivåer.

Presentasjoner ved hjelp av e-Screen eller e-Board

Presentasjoner for offentligheten er en viktig del, ikke bare av politiske møter, men også av beboermøter, kommunestyremøter, offentlige høringer og lignende. Våre e-Screens og e-Boards kan forbedre møter der man for eksempel gjennomgår lisenssøknader og byggetegninger, eller der kommunale planer presenteres for offentligheten. Muligheten til å zoome inn på detaljer eller fremheve spesifikke elementer kan ofte gjøre det enklere å få frem poenget ditt på en overbevisende måte. Siden disse produktene også kan brukes med skinnesystemene våre, kan de gi deg en multifunksjonell løsning for presentasjoner, møter og idémyldringsøkter.

Planlegging og informering

Gjennomh hele året står myndighetene overfor en rekke ulike oppgaver og prosjekter som må legges til bestemte tidspunkter. Legamaster tilbyr ikke bare ulike ukes-, måneds- og årsplanleggere, vi har også et utvalg av tilbehør som du kan tilpasse dem med. Legamaster kan også by på en rekke utstillingsmontere og informasjonstavler for å formidle informasjon til målgrupper (for eksempel i lobbyen til et rådhus).

Vil du vite mer om løsningene våre for myndigheter?

Se utvalget vårt under Produkter og finn løsningene du har lett etter. Har du spørsmål, eller trenger du spesifikk hjelp?  Ta kontakt med oss. Vi hjelper deg gjerne med å finne verktøyene som passer for deg!