Jobbe i Legamaster

Om Legamaster

I over 60 år har Legamaster aktivt tilpasset produktutvalget sitt etter de siste trendene og utviklingene på markedet for visuell kommunikasjon. Med sitt gode omdømme er de bransjeledende på det europeiske markedet.

Legamaster er en del av edding-konsernet, som er den ledende produsenten av merke- og skriveutstyr av høy kvalitet og eier av edding-varemerket. Produktene til edding-konsernet selges i mer enn 70 land over hele verden.

Legamasters hovedmålsetting er å drive forretninger effektivt og åpent på en måte som kommer alle deres partnere til gode. Legamaster er et internasjonalt selskap med filialer og distribusjonspartnere hovedsakelig i Europa og EMEA-regionen.

Det unike med Legamasters produkter er slitestyrken og kvaliteten deres. Under utviklingen av produktutvalget fokuseres det hele tiden på kundens behov.  Selskapet har helt fra begynnelsen av fokusert på harmoni mellom forretningsaktiviteter og miljøansvar.

Legamasters kultur

Legamaster er en horisontal organisasjon der åpenhet er avgjørende. Korte kommunikasjonslinjer og en uformell kultur gjør at våre ansatte kan reagere fleksibelt på markedsbehovene. Vi tar utgangspunkt i varemerkets verdier og ønsker å være pålitelige, selvsikre, hjelpsomme og imøtekommende. Vi er ærbødige, åpne og rettferdige i måten vi kommuniserer med kollegaer, kunder og leverandører på.

En jobb hos oss innebærer mye lagarbeid, tilpasningsevne og samarbeid på tvers av fagområder.Vacancies

At this moment we have three job vacancies:

- Commercial business analyst

- International trade marketeer

- Product marketing manager / Business Developer