Bedriftens samfunnsansvar

«Til miljøet beste –

  for morgendagens verden.»

– strategien til edding AG –


Som en del av edding-konsernet deler Legamaster den strategiske betydningen som edding tillegger bedriftens samfunnsansvar. Vi støtter eddings visjon når det gjelder temaer som menneskerettigheter, barnearbeid, diskriminering og miljø og bærekraft.

Legamasters prinsipper for samfunnsansvar er definert i våre etiske retningslinjer. Konseptet samfunnsansvar omfatter mer enn bare den lokale påvirkningen som Legamasters virksomhet har på vår utvidede forsyningskjede. Legamaster tar ansvar for sin sosiale posisjon ved å stille krav til forretningspartnere og sin egen organisasjon når det gjelder levering av Legamasters produkter og tjenester.

For oss er samfunnsansvar en kontinuerlig prosess for forbedring og tilpasning i et miljø i stadig endring. Vårt mål er å videreutvikle bedriftens samfunnsansvar som en systematisk og kontinuerlig prosess for å sikre
viktige endringer på nøkkelområdene for samfunnsansvar: Personer, Planeten og Profitt. Legamaster har begynt å ta samfunnsansvar og vil fortsette å iverksette tiltak for dette.

 


Personer, Planeten, Profitt

Garantert HMS på jobb

 • HMS på jobben er sentralt i Legamasters sosialpolitikk.

Diskrimineringsforbud

 • Vi godtar ikke noen form for diskriminering.

Respekt for menneskerettighetene

 • Legamaster respekterer menneskerettighetene og forventer at forretningspartnere deler dette synet.

Samarbeid med partnere som deler Legamasters
holdninger til samfunnsansvar

 • Vi ønsker å gjøre forretninger med partnere og leverandører som deler vår visjon om temaer tilknyttet samfunnsansvar, vi vil ta dem med i våre samfunnsansvarsprosesser og få dem til å forplikte seg til felles verdier og bærekraftige forretningspraksiser.

 

Hensyn til virksomheten og miljøet

 •   Økonomi og effektivitet.
 •   Økonomiske målsettinger i balanse med sosiale og miljøvennlige målsettinger.

Konsekvent anvendelse av kvalitetsstyringssystem

 •   Legamaster er sertifisert etter ISO 9001.

 

 

Miljøstyringssystem

 

 • Legamaster er sertifisert etter ISO 14001.

Miljø: et nøkkelaspekt i produktutviklingsprosessen

 • Tavlene i emaljert stål er laget med sertifisert miljøvennlig keramisk stål.
 • Tavlerammene er laget av 100 % resirkulerbar aluminium. Alle tavlenes plastdeler er 100 % resirkulerbare.
 • Papirblokkene på flippoverne er Paper by Nature-sertifiserte.
 • Magic-Chart er laget av miljøvennlig materiale der alt kan resirkuleres.
 • Tavle- og presentasjonstusjer kan resirkuleres ved hjelp av påfyllingsblekk.


Respekt for miljøbestemmelser

 • WEEE, REACH, RoHs og DMF.

Videokonferanser: til miljøets beste

 • Med videokonferansesystemet vårt eliminerer vi mange reiser mellom hovedkontorene til Legamaster og edding. I praksis fører dette med seg redusert drivstofforbruk (bil, fly), mindre CO2-utslipp, mindre stress for ansatte, tidsbesparelser og mindre reiseutgifter.


Ansvarlig praksis for utskrift og kopiering

 • Vi bruker 100 % resirkulert papir med miljømerket Blue Angel. Gjennom utskrift på begge sider og bruk av digital teknologi har vi redusert papirbruken. Når det er mulig, lager vi digitale kopier i stedet for fysiske kopier. Vi har redusert strømforbruket ved å bytte ut gamle, individuelle skrivere med sentraliserte multifunksjonsenheter. Blekkpatronene blir resirkulert.

Katalog: naturlig trykt FSC-sertifisert papir

 

 • Denne Legamaster-katalogen er trykt på FSC-sertifisert papir. Det finnes en digital versjon av katalogen på Internett, noe som er et bruker- og miljøvennlig alternativ.

 

 

<object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id="ieooui"></object> 

 

Download our Code of Conduct here