09 oktober 2019   15984   5 min

3 methodes voor een succesvolle brainstorm

Iedereen kent het wel, er zijn nieuwe ideeën of oplossingen nodig, maar er komt maar geen schot in de zaak. Dan kan brainstormen een uitkomst bieden. Brainstormsessies kunnen productief en effectief zijn. Echter komt het ook vaak voor dat de creativiteit lijkt te zijn weggekropen in het donkerste hoekje van het kantoor. Dat is niet zo raar. Ideeën komen namelijk niet zomaar uit de lucht vallen. Op dit soort momenten kan het helpen om het brein te stimuleren. Dit kan via verschillende technieken en hulpmiddelen. Benieuwd? Brainstorm met ons mee!

1. Mindmappen

Snel en overzichtelijk structuur geven aan je denkproces: dat is het doel van mindmappen. Deze brainstormtechniek werkt associatief, net zoals het brein! Door associaties te maken, is de kans groter dat nieuwe ideeën naar boven komen. Zo gaat dit te werk:
 

  • Schrijf of teken het doel of kernidee in het midden

  • Noteer associaties (met verschillende kleuren)

  • Werk verder op deze associaties en noteer ze in een boomstructuur

  • Gebruik tekeningen in plaats van woorden om de associaties nog duidelijker te maken


Voor een effectieve brainstormsessie, kan gebruik worden gemaakt van een whiteboard, flipover of Magic-Chart. Handig aan een whiteboard (of Magic-Chart Whiteboard) is dat deze uitwisbaar is wanneer er een fout wordt gemaakt.

2. Brainwriting

Een andere brainstormtechniek is ‘Brainwriting’. Bij deze techniek gaan alle deelnemers rond een tafel zitten. Iedere deelnemer moet drie ideeën noteren (op bijvoorbeeld Magic-Chart Notes) die een mogelijke oplossing bieden op het probleem of de vraagstelling. Tip: spreek op voorhand een tijdslot af! 

Na de afgesproken tijd worden de ideeën doorgegeven aan de persoon rechts. De ideeën gaan rond zodat elke deelnemer elk idee gezien heeft. De oefening is afgelopen zodra de ideeën weer terug zijn bij de eigenaren. Hierna selecteert elke deelnemer de drie beste ideeën en plakt deze vervolgens op een muur, whiteboard of flipchart. Vervolgens wordt er in de groep gediscussieerd over welke ideeën er te zien zijn. Tijdens deze discussie kunnen de verzamelde ideeën wellicht gebundeld worden om zo tot nog betere oplossingen te komen!   
 

3. Associatief denken

Deelnemers kunnen stil, mondig, zelfzeker of onzeker zijn. Om iedereen bewust én evenveel aan het woord te laten, kan er voor de techniek ‘associatief denken’ worden gekozen. Dit gaat als volgt:

  • Schrijf op een whiteboard een centraal woord 

  • Ga alle deelnemers af. Iedereen geeft om de beurt zijn of haar idee 

  • Het ene idee moet voortbouwen op het vorige

Schrijf vervolgens de beste ideeën op magic chart notes. Groepeer deze ideeën en probeer thema’s te bepalen. Deze kunnen helpen om tot nieuwe oplossingen te komen.

Nog enkele tips:


Denk out of the box

Geef deelnemers de ruimte om groots, misschien zelfs onrealistisch te denken! Door beperkingen als budget en technische onmogelijkheden weg te nemen kunnen er ideeën naar voren komen die bij een normaal werkprocess misschien wel nooit waren onstaan. Deze ideeën kunnen in eerste instantie onhaalbaar lijken, maar vaak is er meer mogelijk dan gedacht!Zoek een creatieve locatie

Het kan verrijkend werken om de brainstorm te houden op een creatieve locatie, weg van de vier kantoor muren dus! Ga eens naar het park (bij mooi weer) of zoek een gezellige koffiebar. Kortom: denk niet alleen out of the box, ga zelf out of the box!Schaf de nodige tools aan

Met de juiste hulpmiddelen zijn brainstormsessie sneller en efficiënter. Dat wil toch iedereen? Denk aan workshopborden, Magic-Charts en accessoires waarmee op iedere locatie de ideale brainstormruimte kan worden opgezet. Daarnaast zijn ook whiteboards, prikborden en flipovers super handig in brainstorms. Een multiboard is een combinatie van dit alles. Accessoires kunnen niet gek genoeg om de creativiteit te bevorderen.