Træningerne

LegaMasterClass programmet omfatter tre træninger, som kan vælges frit: Træning i montage, teknik og kommerciel produkttræning. Træningen varer én dag pr. træning.  Træningerne kan følges uafhængigt af hinanden. 

Tekniktræning

En LegaMasterClass om korrekte indstillinger som f.eks. justering af skærme og boards. Træning for montører og installatører, som udfører teknisk arbejde for elektroniske produkter fra Legamaster hos kunder. Programmet omfatter også emner, der giver indsigt i USB-grænsefladens og kablernes funktion, faldgruber og overraskelser ved tilslutning. Problemer med tilslutning synes ofte at være utydelige eller uforudsigelige. Men den, som har lært at gennemskue teknikken, kan let forklare, afhjælpe eller undgå problemer. Løsningerne vises og forklares på stedet. F.eks. hvordan bare et andet kabel let kan løse et problem. Foruden fejlfrit arbejde fokuserer denne træning udførlig på reparationer og service. 

I tekniktræningen gennemgås bl.a. følgende emner: 

  • Redegørelse for produktserier 
  • e-Board Touch's tekniske opbygning 
  • USB i teori og praksis
  • Eksempler og løsninger fra praksis
  • Fejlfinding for e-Board Touch 
  • Tilslutning og justering af e-Screen
  • Spørgsmål og drøftelse

Please fill in the form to register

Privacy & cookies