Træningerne

LegaMasterClass programmet omfatter tre træninger, som kan vælges frit: Træning i montage, teknik og kommerciel produkttræning. Træningen varer én dag pr. træning.  Træningerne kan følges uafhængigt af hinanden. 

Montagetræning

Træning for montører og installatører, som udfører arbejde for Legamasters elektronikprodukter hos kunder.

Speciel træning, som fokuserer på at øge viden om og færdigheder i montage og installation. Takket være træningen forløber montagen hurtig, uden problemer og mere effektiv. Hardware-komponenterne og fejlfinding bliver også behandlet, således at montøren kan løse problemer med hardwaren selvstændigt. Der gives praktiske råd om og kneb til hyppigt forekommende problemer.  

I montagetræningen gennemgås bl.a. følgende emner: 

  • Montagemateriale 
  • Vægmontage af e-Screen og e-Board 
  • Flytbare e-Screen- og e-Boardsystemer
  • Montage af projektørbøjle og justering af projektøren 
  • Montage af soundbar 
  • Montage og justering af døre
  • Spørgsmål