Kommerciel produkttræning

Hvordan er Legamaster produktudvalget bygget op? Hvilket produkt er bedst egnet til en specifik situation? Hvad præcis er forskellene mellem produkterne? Deltagerne, ofte Legamasters kunder, som har en kommerciel stilling, får forklaret det helt ned til den mindste detalje. Vi sætter kursisten også ind i vores Tango Teach og Flipbox softwares funktion og konfiguration. Denne LegaMasterClass starter med en produkttur, som giver en tydelig oversigt over hele produktudvalgets sammensætning og omfang. Foruden produktgrupperne gøres der også rede for fordelene ved hvert enkelt Legamaster produkt og produkternes funktioner. Deltagerne kan afprøve præsentationsprodukterne på stedet og komme i gang med dem i alle henseender. 

 

 

Please fill in the form to register

Privacy & cookies