OSS om generelle oplysninger om Legamaster

Nej, det gør vi ikke. Vi sælger kun til vores omfattende netværk af specialiserede forhandlere.

Vores produkter er tilgængelige i næsten 40 lande i Europa og resten af verden. Størstedelen af vores omsætning stammer fra eksport.

Ja, det gør vi. Med vores ekspertise inden for skræddersyede løsninger kan vi opfylde dine personlige ønsker. Takket være vores specifikke produktkendskab, fleksible fremgangsmåde og specialiserede produktionsanlæg kan vi producere stort set enhver variation af vores produkter. Kan du ikke finde det, du er på jagt efter, i vores sortiment? Kontakt os!

Hos Legamaster betragter vi vores kunder som partnere, der altid står i centrum.

Ergonomi, holdbarhed, innovation, kvalitet og et tiltalende, funktionelt design er en integreret del af vores vision. Men vi tilbyder vores kunder mere end blot kvalitetsprodukter. Vi mener, at et godt produkt fortjener god service. Og det er det, vi tilbyder.

Hvis du ikke fik svar på dit spørgsmål her, så send os en mail på info@legamaster.com. Så besvarer vi dit spørgsmål hurtigst muligt.

OSS om vores whiteboards, flipovere og andre ikke-elektroniske produkter

Inden du begynder at bruge dit whiteboard første gang, anbefaler vi, at du tørrer det af.
Spray Legamaster tavlerens på tavlen, og tør den forsigtigt af med en tavlevisker, en blød svamp eller en klud. Sørg for, at overfladen er tør, inden du begynder at skrive på den!
Brug altid tavlepenne fra Legamaster. Blækket fra disse penne kan nemt tørres af alle vores whiteboards, og de er lugtfrie.

Når du bruger dit whiteboard, er det bedst at gøre det grundigt rent med rengøringsprodukter en gang om ugen. Dette fjerner alle blækrester og hjælper med at sikre, at spor af blæk fjernes ordentligt. Hvis du køber et ekstra startsæt til dit whiteboard, har du alt, du har brug for, hvis du vil have mest muligt ud af din tavle.

Når det bruges sammen med penne og rengøringsprodukter fra Legamaster i henhold til ovennævnte instruktioner, er der:

  • 25 års garanti på den emaljerede stålflade,
  • 5 års garanti på den lakerede stålflade,
  • og 2 års garanti på andre produktdele og produkter.

 

Emaljeret stål:

Overfladens kvalitet: til langvarig, intensiv brug
Den skriveflade på vores whiteboards, der har den højeste kvalitet, er af emaljeret stål – med 25 års garanti. Det emaljerede stål, Legamaster bruger til sine whiteboards, brændes ved 800º C for at skabe en ekstremt hård skriveflade af høj kvalitet.

Da overfladen er ridsebestandig kan du fjerne blækket uden at beskadige din tavle, selvom du kommer til at bruge den forkerte type penne (fx permanente). Blæk er nemt at tørre af – også selvom det har siddet der i længere tid. Legamasters emaljerede stål er også miljøvenligt e3-stål med vugge til vugge-certificering.

Lakeret stål:

Overfladens kvalitet: til langvarig, jævnlig brug
Tavlefladen i lakeret stål har en særlig belægning, der er egnet til at skrive på med spritbaserede tavlepenne, som kan tørres af med en tør klud. Skrivefladen er magnetisk, så information og noter kan hænges op med magneter.

Melamin:

Overfladens kvalitet: jævnlig brug
Den ikke-magnetiske overflade i melaminharpiks er i en vis udstrækning ridse- og trykbestandig, og man kan skrive på den med spritbaserede tavlepenne, der kan tørres af med en tør klud.

Legamaster tilbyder et stort udvalg af planlægningstavler, der alle tjener specifikke formål. For at finde den tavle, der bedst opfylder dine specifikke behov, bør du besvare nedenstående tre spørgsmål og derefter vælge den af vores planlægningstavler, der ud fra dine svar passer dine behov bedst:

Hvilke tidsperioder har jeg brug for at planlægge? Hvor mange personer/genstande/arrangementer vil jeg vise? Hvor meget vægplads har jeg?

Ud over planlægningstavler til alle formål har vi et stort udvalg af tilbehør som tavlepenne, magneter, magnettape, figurer og symboler, du kan bruge på din planlægningstavle.

OSS om vores udvalg af interaktive e-Screens

1.    Sørg for, at stikket er tilsluttet rigtigt i begge ender, og at stikkontakten er strømførende.
2.    Sørg for, at hovedafbryderen står på “—“ (kun for Professional e-Screens).
3.    Sørg for, at e-Screen-tavlen ikke er på standby ved at trykke på on-/off-knappen på fjernbetjeningen eller e-Screen-tastaturet.
4.    Sørg for, at den rette inddataenhed er valgt.
5.    Sørg for, at kildeudstyret fungerer korrekt, fx:
-    Kilden er tændt og ikke i dvaletilstand
-    Alle videokabler er tilsluttet rigtigt i begge ender og er ikke beskadigede (fx brud på kablerne eller bøjede stikben inde i stikket).
6.    I tilfælde af lange videokabler (> 5 m): Tjek signaloverførelsen med de originale kabler.
7.    Ved installation med perifere enheder som fordelingsforstærkere, matrix-omskiftere, signalforstærkere osv.: Tjek, om skærmen fungerer, når kilden er tilsluttet direkte til e-Screen-tavlen med de originale kabler.

Dårlig billedkvalitet pga. kildesignalet
-    Tjek om kildeudstyret fungerer korrekt, fx ved at sørge for, at:
-    Alle videokabler er installeret korrekt i begge ender og ikke er beskadigede (fx brud på kablerne eller bøjede stikben inde i stikket)
-    Indgangssignalets opløsning er indstillet til e-Screen-tavlens oprindelige opløsning (1920x1080@60Hz, 3840x2160@30Hz for e-Screen 84” UHD).

Billedet er ikke placeret korrekt
1.    Ved brug af VGA-signaler: Foretag en autojustering af indgangssignalet.
2.    Frakobl og tilslut signalkablet.
3.    Genstart hele systemet, og sørg for først at tænde for skærmen og derefter kilden.
4.    Nulstil til fabriksindstillingerne fra menuen på e-Screen-tavlen.

Billedet er for lyst eller for mørkt
1.    Juster e-Screen-tavlens lysstyrke og kontrast.
2.    Sørg for, at ingen direkte lyskilder lyser på lysstyrkesensoren på bagsiden af e-Screen-tavlen (kun på Professional e-Screens).

Dårlig farvekvalitet på billedet
1.    Tjek e-Screen-tavlens billedindstillinger.
2.    Nulstil til fabriksindstillingerne fra menuen på e-Screen-tavlen.

Fjernbetjeningen fungerer ikke
1.    Sørg for, at batterierne er nye og korrekt sat i.
2.    Sørg for, at fjernbetjeningen rettes mod IR-sensoren på displayet. På Professional e-Screens er IR-sensoren placeret på bagsiden af monitoren. Brug IR-forlængeren til at placere IR-modtageren på det ønskede sted.

Touch-funktionen fungerer ikke
1.    Sørg for, at USB-kablet er tilsluttet korrekt i begge ender, og at det ikke er beskadiget.
2.    Frakobl og tilslut USB-kablet efter 5 sekunder. Giv computeren mulighed for at registrere hardwaren. Dette kan tage et par sekunder.    Genstart computeren.
4.    Hvis det er aktuelt for det pågældende operativsystem: Installer de nødvendige driverprogrammer.

Touch-kalibrering er ikke aktiveret
1.    Foretag kalibrering som beskrevet i e-Screen-tavlens Quick Setup Guide.

Touch-funktionen fungerer ikke optimalt
1.    Sørg for, at der ikke er uønskede genstande i vejen for touch-systemet (fx jakkeærmer).
2.    Sørg for, at der ikke er nogen lyskilder (fx halogenpærer), der skinner direkte på e-Screen-tavlens overflade.
3.    Placer din finger eller pen i en 90-graders vinkel på touch-overfladen.
4.    Hold ikke pennen for tæt på spidsen.
5.    Sørg for, at indersiden af kanten (hvor touch-sensorerne er placeret) er ren/rengøres, og at der ikke er noget, der er i vejen for sensorerne.

Touch-genkendelsen er lav
1.    Luk alle aktive vinduer på computeren.
2.    Genstart computeren.

FAQ about the e-Board Touch assortment

All problems concerning No Picture, Picture Quality or Image Position are related to the beamer. Therefore please consult the user manual of the beamer.

Touch function is not working
1.    Check if the supplied Power-Supply is connected to mains and to the connection on the
       backside of the board.
2.    Check if the USB cable is connected to the computer and board and that it is not damaged.
3.    Disconnect the USB cable and wait for 10 seconds, then re-connect it. Allow the computer a few
       seconds to activate the connection and find the hardware.
4.    Reboot the computer.
5.    When applicable, install the correct drivers for your operating system.

Calibration
1.    Check if you have the program T3kCfg installed on your computer.

2.    If necessary you can download the software here: www.legamaster.com/downloads/software


3.    Perform the calibration procedure as described in the calibration procedure in the Quick Setup Guide.
       Ensure there is no scaling used in the display settings of the computer.

Poor performance of touch function
1.    Calibration before first use is mandatory.
2.    Ensure that the area of the touch system is not interrupted by other objects, like the sleeve of a jacket.
3.    Ensure there are no light sources shining directly on the surface of the board.
4.    Place your Stylus or finger in an angle of 90 degrees on the touch surface.
5.    Do not hold the Stylus too close to the tip.
6.    Ensure that the inner sides of the edges (the place of the sensors) are clean and dust free and not
       blocked by an object (e.g. a magnet), so the line of sight for the sensors is not interrupted.
7.    Turn off any scaling in the Display Settings of the computer.

Recognition of touch is slow
1.    Close all programs on the computer.
2.    Reboot the computer.