Pomůcky Legamaster ve státní správě

Při výkonu státní správy a rozhodování na obecní, krajské nebo státní úrovni hrají schůzky, prezentace a brainstorming důležitou úlohu. Výrobky Legamaster přinášejí dokonalá řešení pro všechny úrovně státní správy.

Prezentace s využitím systémů e-Screen nebo e-Board

 Prezentace dalším účastníkům je důležitý aspekt nejen na politických jednáních, ale i při shromážděních občanů, zasedáních zastupitelstev, konzultacích státních orgánů a podobně. Naše interaktivní obrazovky a tabule e-Screen a e-Board mohou přinést přidanou hodnotu na jednáních, kde se například podrobně zkoumají licencované aplikace nebo stavební výkresy nebo kde se prezentují plány města či obce. Zvětšení nebo zvýraznění určitých detailů pomůže přesvědčivěji zdůraznit požadovaný význam sdělení. Tyto výrobky, které lze zároveň kombinovat s našimi kolejnicovými systémy, nabízejí skutečně multifunkční řešení pro prezentace, zasedání a brainstorming.

Plánování a informování

 V průběhu roku orgány státní správy vykonávají celou řadu činností, které je nutné v určitou dobu naplánovat. Kromě různých týdenních, měsíčních a ročních plánovacích pomůcek nabízí společnost Legamaster také širokou škálu doplňků, s jejich pomocí si je můžete přizpůsobit přesně podle svých potřeb. V naší nabídce naleznete celou řadu rozmanitých vitrín a informačních tabulí, s jejichž pomocí lze efektivně informovat cílové publikum (například ve vstupní hale městského úřadu).

Chcete se dozvědět více o našich řešeních pro státní správu?

Seznamte se s naším širokým sortimentem v záložce Výrobky a vyberte si pomůcky, které potřebujete. Chcete se na něco zeptat nebo potřebujete poradit?  Obraťte se na nás! Rádi vám pomůžeme s výběrem nejvhodnějších nástrojů a pomůcek.