Pomůcky Legamaster ve zdravotnictví

Konzultace s pacienty, schůzky s pracovními týmy, opakovací školení nebo plánování péče – vedle samotné léčby se ve zdravotnických zařízeních koná také celá řada nejrůznějších schůzek a jednání. Velmi důležitým tématem jsou také rozpisy služeb. Širokou nabídkou (interaktivních) prezentačních a moderačních pomůcek pomáhá společnost Legamaster zdravotnickým zařízením s efektivním řízením poskytování zdravotní péče. Jedná se o bílé tabule, flipcharty či plánovací tabule, ale i o informační tabule a interaktivní obrazovky e-Screen umožňující srozumitelně informovat pacienty a další návštěvníky.

Interaktivní obrazovky e-Screen: konzultace s pacienty nebo opakovací školení

Interaktivní obrazovky e-Screen společnosti Legamaster jsou ideální multifunkční pomůckou pro zdravotnická zařízení vhodnou pro nejrůznější účely, včetně například konzultací s pacienty nebo opakovacích školení. Chcete mít možnost zobrazit rentgenový snímek v digitálním formátu nebo si prohlédnout anatomické 3D modely na dotykové obrazovce? Interaktivní prezentační pomůcky Legamaster pomáhají zefektivnit práci ve zdravotnictví.

Pečlivé a realistické plánování

Dobré plánování má v mnoha případech přímý dopad na kvalitu poskytované péče. Legamaster nabízí mnoho typů plánovacích tabulí, například tabule pro aktivity nebo týdenní či měsíční plánovací tabule. Plánovací tabuli si můžete přizpůsobit podle způsobu práce vašeho zdravotnického týmu.


Chcete se dozvědět více o našich výrobcích pro zdravotnictví?

Seznamte se s naším širokým sortimentem v záložce Výrobky a vyberte si pomůcky, které potřebujete. Chcete se na něco zeptat nebo potřebujete poradit? Obraťte se na nás! Rádi vám pomůžeme s výběrem nejvhodnějších nástrojů a pomůcek.