Školení LegaMasterClass

 

Znalost výrobku je cenným nástrojem pro úspěch a výkon

Kdo pracuje s produkty firmy Legamaster, bude chtít být schopen optimálně využívat možnosti, vysvětlovat a demonstrovat. Odborník je vždy brán vážně. Pak jsou nepostradatelné správné znalosti a odbornost. Zejména kvůli tomu organizujeme tři jednodenní bezplatná školení LegaMasterClasses, speciálně pro partnery firmy Legamaster. Servis LegaMaster.

Pro koho?

Školení LegaMasterClass je úvod a znalostní nástroj určený našim distributorům, prodejcům a montérům, novým zákazníkům firmy Legamaster a novým pracovníkům. A samozřejmě také našim vlastním zaměstnancům firmy Legamaster z různých mezinárodních poboček. 

3 školení: technika, montáž a výrobek

Tři různá školení LegaMasterClass seznámí účastníka s efektivní montáží, technikou a funkcí. Pozornost se věnuje i složení výrobkových skupin. Díky získané odbornosti zvládnete montáž rychle a snadno, budete vybaveni technickými znalostmi, dokážete bezpečně obsluhovat zařízení a efektivně odstraňovat problémy. Výsledek: maximální zisk z prezentačních médií firmy Legamaster, bezproblémová instalace a výrazná přidaná hodnota, jedná-li se o poradenství, prodej a poskytování služeb.

Jednotlivá školení je možno absolvovat nezávisle na sobě. Po úspěšném absolvování školení obdrží každý účastník certifikát LegaMasterClass.

Zaměřeno na praxi

LegaMasterClass se soustřeďuje na praxi. Školení se konají u firmy Legamaster, kde je k dispozici veškeré vybavení. Školiteli jsou naši vlastní odborníci, kteří jsou zvyklí znalosti předávat jasně a srozumitelně. U každého školení LegaMasterClass se navíc budeme podrobně věnovat vašim zkušenostem, otázkám a přáním, které vyplývají z praxe.

Školení

Program LegaMasterClass zahrnuje tři školení podle volby: Školení zaměřené na Montáž, Techniku a Obchodní produkt. Délka školení je jeden den na každé jednotlivé školení. Jednotlivá školení je možno absolvovat nezávisle na sobě. 

Školení Montáž 

Školení Technika

Školení Obchodní produkt 

Přihlášení

Účastníci se mohou přihlásit na školení, pro které se rozhodnou. 
Přihlásit se můžete e-mailem , telefonicky nebo prostřednictvím vaší kontaktní osoby u firmy Legamaster.