Efektivní práce metodou Scrum

I když si metoda Scrum získává popularitu jako projektová metoda využívaná softwarovými týmy nebo internetovými a podobnými firmami, stále častěji se prosazuje i v jiných oblastech, jako je odbyt, marketing nebo finance. Scrum nabízí řešení pro obvyklé problémy s překračováním rozpočtu nebo předražováním projektů. Scrum je stručně řečeno metoda, v níž menší projektové týmy realizují tzv. sprinty zaměřené na vývoj špičkového funkčního produktu. Při metodě Scrum hrají velkou roli bílé tabule, samolepicí lístečky, popisovače, stěrky a houbičky.

Každý projekt řízený metodou Scrum musí mít vlastní bílou tabuli

Na bílé tabuli je znázorněn celý proces projektu řízeného metodou Scrum. Z dobře organizované tabule s procesy Scrum lze na první pohled velmi jednoduše vyčíst pracovní náročnost a postup projektu. V jednotlivých sloupcích lze s využitím barevných samolepicích lístků přehledně znázornit již dokončenou práci, rozpracovanou práci a práci, kterou je stále nutné provést. Tabule metody Scrum může být v každé organizaci samozřejmě odlišná a svým způsobem jedinečná. 

Navrhněte si vlastní tabuli pro metodu Scrum

Řada týmů pracujících metodou Scrum využívá jako tabuli Scrum běžnou bílou tabuli. Některé týmy si vyznačí pole pomocí černé lepicí pásky, jiné raději používají předtištěné tabule, na které lze psát popisovači. Společnost Legamaster nabízí řešení pro oba způsoby a k tomu navíc samozřejmě řadu dalších užitečných doplňků.

Chcete se dozvědět více o využití výrobků Legamaster v projektech realizovaných metodou Scrum?

Seznamte se s naším širokým sortimentem v záložce Výrobky a vyberte si pomůcky, které potřebujete. Chcete se na něco zeptat nebo potřebujete poradit? Obraťte se na nás! Rádi vám pomůžeme s výběrem nejvhodnějších nástrojů a pomůcek pro metodu Scrum.