Obecné dotazy o společnosti Legamaster

Ne, výrobky dodáváme výhradně do naší rozsáhlé sítě specializovaných distributorů

Naše výrobky vyvážíme do téměř čtyřiceti zemí v Evropě i do dalších oblastí světa. Převážná část našeho obratu pochází právě z vývozu.

Ano, dodáváme taková řešení. Díky našim zkušenostem s výrobou na zakázku jsme schopni splnit vaše individuální požadavky. Naše znalosti výrobků, pružný přístup a specializované výrobní závody nám umožňují vyrobit téměř jakoukoliv požadovanou variaci našich výrobků. Nemůžete v naší nabídce najít přesně to, co potřebujete? Řekněte nám to!

V Legamaster vnímáme zákazníky jako partnery, kteří jsou středobodem všeho, co děláme.

Ergonomie, odolnost, inovace, kvalita a atraktivní a funkční design jsou kategorie, které jsou pevně zakotveny v naší vizi. Našim zákazníkům ale nabízíme víc než jen vysoce kvalitní výrobky. Dobrý výrobek podle nás zasluhuje i dobrý servis – a ten umíme zajistit.

Pokud jste zde nenašli odpověď na svou otázku, pošlete nám e-mail na adresu info@legamaster.com. Odpovíme vám, co nejdříve to bude možné.

Dotazy ohledně našich bílých tabulí, flipchartů a dalších mechanických pomůcek

Před prvním použitím bílé tabule je dobré ji očistit.
Aplikujte na tabuli čisticí sprej Legamaster a jemně ji otřete stěrkou, měkkou houbičkou nebo hadříkem. Než začnete na tabuli psát, musí být úplně suchá!
Používejte výhradně popisovače na tabule Legamaster. Inkoust z těchto popisovačů je bez zápachu a z našich tabulí jej lze snadno setřít.

Při běžném používání je vhodné bílou tabuli jednou týdně důkladně vyčistit pomocí našich čisticích pomůcek. Tím tabuli zbavíte zbytků inkoustu a zaručíte, že ji bude možné snadno stírat. Pokud si společně s bílou tabulí zakoupíte základní sadu doplňků, budete mít po ruce vše, co potřebujete k údržbě a používání bílé tabule.

Pokud s výrobkem používáte popisovače a čisticí pomůcky Legamaster podle výše uvedených pokynů:

  • na keramický povrch tabule se vztahuje 25letá záruka,
  • na lakovaný povrch tabule se vztahuje 5letá záruka,
  • na ostatní součásti a výrobky se vztahuje standardní 2letá záruka.

 

Keramický povrch:

vhodný pro dlouhodobé intenzivní používání.
Keramický povrch je nejkvalitnější a vztahuje se na něj 25letá záruka. Keramický povrch tabulí Legamaster se vypaluje při 800 ºC. Výsledkem je vysoce kvalitní a mimořádně tvrdý povrch.

Jelikož je odolný proti poškrábání, lze i v případě, kdy použijete nevhodný popisovač (např. permanentní popisovač), inkoust odstranit bez poškození tabule. Inkoust se snadno stírá i po delším časovém období. Keramické tabule Legamaster jsou vyrobeny z ocele E3 šetrné k životnímu prostředí s kompletní certifikací výrobního procesu.

Lakovaný povrch:

vhodný pro dlouhodobé běžné používání
Tyto tabule jsou opatřeny speciálním nátěrem vhodným pro popisování popisovači s inkoustem na bázi alkoholu, který se stírá za sucha. Povrch je magnetický, takže lze využít i tuto vlastnost k připevňování poznámek a dalších informací.

Melaminový povrch:

vhodný pro běžné používání.
Nemagnetický povrch z melaminové pryskyřice je do určité míry odolný proti poškrábání a tlaku. Lze na něj psát popisovači s inkoustem na bázi alkoholu, který se stírá za sucha.

Společnost Legamaster nabízí širokou škálu plánovacích tabulí pro nejrůznější účely. Při výběru nejlepšího řešení pro vaše konkrétní potřeby si položte následující tři otázky a na základě odpovědí si z naší nabídky vyberte vhodnou plánovací tabuli:

Pro jaká časová období budu plánovat? Kolik lidí/položek/akcí chci zobrazit? Jak velký prostor na stěně mám k dispozici?

Kromě plánovacích tabulí pro každý účel nabízíme bezpočet doplňků vhodných pro použití s plánovacími tabulemi, jako jsou popisovače, magnety, magnetické proužky, karty různých tvarů či symboly.

Dotazy k interaktivním obrazovkám e-Screen

1.    Zkontrolujte, zda jsou oba konce přívodní šňůry správně zapojené a zda je v síťové elektrické zásuvce proud.
2.    Zkontrolujte, zda je hlavní vypínač nastaven na pozici „—“ (pouze u interaktivních obrazovek Professional e-Screen).
3.    Stisknutím tlačítka On/Off na dálkovém ovládání nebo na klávesnici na interaktivní obrazovce e-Screen zkontrolujte, zda obrazovka není v pohotovostním režimu.
4.    Zkontrolujte, zda je vybrán správný vstup.
5.    Zkontrolujte, zda zdrojové zařízení funguje správně, například:
– zda je zapnuté a není v režimu spánku,
– zda jsou všechny videokabely na obou koncích správně zapojené a zda nejsou poškozené (např. zlomené vodiče nebo ohnuté kolíky v konektoru)
6.    Používáte-li dlouhé videokabely (více než 5 m), zkontrolujte správný přenos signálu při zapojení původně dodaných kabelů.
7.    V případě, že používáte periferní zařízení, jako jsou rozdělovací zesilovače, maticové spínače nebo zesilovače signálu apod., zkontrolujte funkčnost interaktivní obrazovky e-Screen při přímém zapojení pomocí původně dodaných kabelů.

Špatná obrazová kvalita zdrojového signálu
–    Zkontrolujte, zda zdrojové zařízení funguje správně, například:
–    zda jsou všechny kabely na obou koncích správně zapojené a zda nejsou poškozené (např. zlomené vodiče nebo ohnuté kolíky v konektoru).
–    Zkontrolujte, zda je vstupní signál nastaven na nativní rozlišení interaktivní obrazovky e-Screen (1920 x 1080 při 60 Hz, 3840 x 2160 při 30 Hz pro e-obrazovku 84” UHD).

Obraz je nesprávně umístěn
1.    VGA signál: spusťte automatické seřízení vstupního signálu.
2.    Odpojte a znovu připojte datový kabel.
3.    Restartujte celý systém, přičemž jako první zapněte monitor a až poté zdroj.
4.    Proveďte reset na nastavení z výroby z nabídky interaktivní obrazovky e-Screen.

Obraz je příliš světlý nebo naopak příliš tmavý
1.    Nastavte jas a kontrast interaktivní obrazovky e-Screen.
2.    Čidlo jasu na zadní straně interaktivní obrazovky e-Screen musí být chráněno před přímým zdrojem světla (pouze u Professional e-Screen).

Barvy se nezobrazují dobře
1.    Zkontrolujte nastavení obrazu interaktivní obrazovky e-Screen.
2.    Proveďte reset na nastavení z výroby z nabídky interaktivní obrazovky e-Screen.

Nefunguje dálkové ovládání
1.    Zkontrolujte, zda jsou použity nové baterie a zda jsou správně vložené.
2.    Zkontrolujte, zda dálkový ovladač směřuje na infračervený snímač na obrazovce. U interaktivních obrazovek Professional e-Screen se infračervený snímač nachází na zadní straně monitoru. K umístění infračerveného přijímače do požadované polohy můžete použít IR extender.

Obrazovka nereaguje na dotyk
1.    Zkontrolujte, zda je kabel USB na obou koncích zapojený správně a zda není poškozený.
2.    Odpojte kabel USB, po 5 sekundách jej znovu připojte a vyčkejte, až počítač detekuje hardware. To může trvat několik sekund.
3.    Restartujte počítač.
4.    Pokud to vyžaduje použitý operační systém, nainstalujte potřebné ovladače.

Kalibrace dotykové funkce je vypnutá
1.    Proveďte kalibraci podle stručné instalační příručky pro interaktivní obrazovku e-Screen.

Dotyková funkce nepracuje správně
1.    Zkontrolujte, zda se v dosahu systému dotykové funkce nenacházejí nějaké nežádoucí předměty (například rukávy saka).
2.    Zkontrolujte, zda na povrch interaktivní obrazovky e-Screen nesvítí přímo nějaký světelný zdroj (např. halogenové žárovky).
3.    Položte prst nebo stylus v pravém úhlu k dotykovému povrchu.
4.    Stylus nedržte příliš blízko špičky.
5.    Zkontrolujte, zda je vnitřek rámu (kde jsou umístěna dotyková čidla) čistý a bez předmětů, které by stínily čidlům.

Dotyková funkce pracuje pomalu
1.    Zavřete všechna aktivní okna na počítači.
2.    Restartujte počítač.

FAQ about the e-Board Touch assortment

All problems concerning No Picture, Picture Quality or Image Position are related to the beamer. Therefore please consult the user manual of the beamer.

Touch function is not working
1.    Check if the supplied Power-Supply is connected to mains and to the connection on the
       backside of the board.
2.    Check if the USB cable is connected to the computer and board and that it is not damaged.
3.    Disconnect the USB cable and wait for 10 seconds, then re-connect it. Allow the computer a few
       seconds to activate the connection and find the hardware.
4.    Reboot the computer.
5.    When applicable, install the correct drivers for your operating system.

Calibration
1.    Check if you have the program T3kCfg installed on your computer.

2.    If necessary you can download the software here: www.legamaster.com/downloads/software


3.    Perform the calibration procedure as described in the calibration procedure in the Quick Setup Guide.
       Ensure there is no scaling used in the display settings of the computer.

Poor performance of touch function
1.    Calibration before first use is mandatory.
2.    Ensure that the area of the touch system is not interrupted by other objects, like the sleeve of a jacket.
3.    Ensure there are no light sources shining directly on the surface of the board.
4.    Place your Stylus or finger in an angle of 90 degrees on the touch surface.
5.    Do not hold the Stylus too close to the tip.
6.    Ensure that the inner sides of the edges (the place of the sensors) are clean and dust free and not
       blocked by an object (e.g. a magnet), so the line of sight for the sensors is not interrupted.
7.    Turn off any scaling in the Display Settings of the computer.

Recognition of touch is slow
1.    Close all programs on the computer.
2.    Reboot the computer.