Společenská odpovědnost firmy

Společenská odpovědnost firmy

 

V zájmu životního prostředí

  pro budoucí svět.

strategie skupiny edding AG


Jako člen skupiny edding společnost Legamaster sdílí strategický význam, jež skupina přikládá firemní společenské odpovědnosti. Hlásí se k vizi skupiny edding v oblasti lidských práv, dětské práce, diskriminace, životního prostředí a udržitelnosti.

Principy společenské odpovědnosti společnosti Legamaster jsou definovány v jejím kodexu chování. Koncepce společenské odpovědnosti se nezaměřuje jen na lokální dopady podnikání společnosti Legamaster, ale zahrnuje i širší dodavatelský řetězec. Legamaster přijímá svou odpovědnost v této oblasti a v souvislosti s dodávkami svých výrobků a služeb klade na své obchodní partnery a na svou organizaci konkrétní nároky.

Společenskou odpovědnost firem vnímá jako kontinuální proces, který se přizpůsobuje neustále se měnícímu prostředí. Jejím cílem je další rozvoj firemní společenské odpovědnosti jako systematického a kontinuálního procesu směřujícího ke smysluplným změnám v důležitých oblastech společenské odpovědnosti shrnutých v těchto tématech: lidé, planeta a hospodářský úspěch. Společnost Legamaster nastoupila svou cestu k odpovědnému podnikání a je odhodlána navázat iniciativami, jejichž prostřednictvím bude uvádět do praxe své závazky v oblasti firemní společenské odpovědnosti.

 


Lidé, planeta, hospodářský úspěch

Záruka zdravého a bezpečného pracoviště

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou klíčové aspekty sociální politiky společnosti Legamaster.

Nediskriminace

 • Odmítáme jakoukoliv formu diskriminace.

Lidská práva

 • Společnost Legamaster respektuje lidská práva a stejný postoj očekává i od obchodních partnerů.

 

Spolupráce s partnery, kteří zastávají stejné hodnoty v oblasti společenské odpovědnosti
 

Chceme podnikat s partnery a dodavateli, kteří sdílejí naši vizi společenské odpovědnosti, chceme je zavázat k uplatňování stejných postojů v této oblasti a chceme, aby se přihlásili ke společným hodnotám a zásadám udržitelného podnikání

 

Péče o podnik a životní prostředí

 •   Hospodárnost a užitečnost
 •   Vyvažování ekonomických cílů s cíli v sociální a ekologické oblasti

Důsledné uplatňování systému managementu kvality

 •   Legamaster je držitelem osvědčení ISO 9001

 

Systém environmentálního managementu

 • Legamaster je držitelem osvědčení ISO 14001

Životní prostředí – klíčový aspekt při vývoji výrobků

 • Keramické tabule jsou vyrobeny z povrstvené oceli, která má osvědčení šetrnosti k životnímu prostředí.
 • Rámy tabulí jsou ze 100% recyklovatelného hliníku. Všechny plastové části tabulí jsou 100% recyklovatelné.
 • Papírové bloky pro flipcharty mají osvědčení Paper by Nature.
 • Fólie Magic-Chart jsou vyrobeny z materiálu šetrného k životnímu prostředí a jsou kompletně recyklovatelné.
 • Popisovače lze používat opakovaně – stačí je naplnit novým inkoustem!


Dodržování předpisů v oblasti ochrany životního prostředí

 • OEEZ, REACH, RoHs a DMF.

Videokonference: pomoc životnímu prostředí

 • Díky našemu videokonferenčnímu systému není nutné tolik cestovat mezi ředitelstvími společností Legamaster a edding. Ve výsledku tak šetříme náklady na pohonné hmoty, snižujeme emise CO2, zbavujeme zaměstnance stresu a časových ztrát a omezujeme cestovní výdaje.


Odpovědné tisknutí a kopírování

 • Používáme 100% recyklovaný papír s ekologickou značkou Blue Angel. Díky důslednému používání oboustranného tisku a digitálních technologií jsme snížili spotřebu papíru. Je-li to možné, místo papírových kopií vytváříme kopie digitální. Výměnou zastaralých samostatných tiskáren za centrální multifunkční přístroje jsme snížili spotřebu elektřiny. Inkoustové tonery důsledně recyklujme.

Tištěný katalog na papíře s lesní certifikací FSC

 

 • Tento katalog Legamaster je vytištěný na papíře s lesní certifikací FSC. Do digitální verze katalogu lze nahlížet on-line, což je nejen příjemné pro uživatele, ale také šetrné k životnímu prostředí

Download our Code of Conduct here